اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار , 2015-03-12

عنوان : ( روش های کاربردی ارزیابی و نظارت آلودگی هوای شهری با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر )

نویسندگان: محمدجواد میرزابابائی , سید محسن کرابی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یک راه کارآمد برای نظارت و ارزیابی آلودگی های زیست محیطی استفاده از تکنیک های پردازش تصاویر است که استفاده از این تکنیک ها در کنترل و نظارت بر آلودگی هوا از اهمیت ویژه ای برخوردار است. کیفیت هوای شهری معمولا بوسیله ی ایستگاه های کنترل زمینی تعیین می شود و در این ایستگاه ها از مدل های ارزیابی کننده انتشار و پیش بینی کننده تغییرات در کیفیت هوای نقاط مختلف شهر استفاده می کنند. امروزه افزایش دسترسی به سیستم های ماهواره ای نظارتی، حسگرهای پردازنده تصویر و دوربین های دیجیتال پیشرفته، همراه با پیشرفت های روزافزون در تکنیک های پردازش تصاویر دیجیتالی، مسیر جدیدی را برای نظارت بر کیفیت هوا در مقیاس منطقه ای و شهری فراهم آورده است. در نوشتار حاضر ضمن تعریف عمق نوری آئروسل به بررسی تصاویر بدست آمده از حسگرهای ماهواره ای برای تعیین این عمق نوری می پردازیم. در ادامه به آنالیز تغییر در پوشش و کاربری زمین که یکی دیگر از رویکردهای تشخیص کیفیت هوا از طریق پردازش تصاویر ماهواره ای است، اشاره می شود. این دو روش پرکاربرد ترین روش های تعیین کیفیت و آلودگی هوا با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای می باشند. سپس یکی از روش های کنترل زمینی کیفیت هوا را با استفاده از دوربین های ویدئویی پایش اینترنتی (IVS) مورد بررسی قرار داده و در پایان برای هر روش، نمونه ای گزینه ای را ارزیابی می نماییم. به دلیل اینکه امروزه نظارت بر کیفیت هوا با استفاده از اندازه گیری عمق نوری آئروسل بیشترین کاربرد و محبوبیت را دارد، در این مقاله نیز تمرکز بر روی این روش می باشد.

کلمات کلیدی

, آلودگی هوا, پردازش تصویر, تصاویر ماهواره ای, سنجش از راه دور, عمق نوری آئروسل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053343,
author = {میرزابابائی, محمدجواد and کرابی, سید محسن},
title = {روش های کاربردی ارزیابی و نظارت آلودگی هوای شهری با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آلودگی هوا، پردازش تصویر، تصاویر ماهواره ای، سنجش از راه دور، عمق نوری آئروسل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T روش های کاربردی ارزیابی و نظارت آلودگی هوای شهری با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر
%A میرزابابائی, محمدجواد
%A کرابی, سید محسن
%J اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
%D 2015

[Download]