چهارمین همایش ملی زعفران , 2015-11-04

عنوان : ( ساخت دستگاه تک ساز ردیفی گل زعفران و ارزیابی ردیف کردن گل زعفران )

نویسندگان: حامد بخشی , محمدحسین عباسپور فرد , محمد حسین سعیدی راد , محمدحسین اق خانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اینکه اولین مرحله در جدا سازی ماشینی کلاله زعفران از گل زعفران تک سازی گل ها بصورت منظم و ردیف شده می باشد (Singulation)، در این تحقیق اقدام به ساخت چنین دستگاهی شد. برای ساخت دستگاه ردیف کن گل زعفران، ابتدا ویژگی های مدنظر فرایند ردیف کردن مشخص گردید. طرح اولیه با توجه به ویژه گی های هندسی، خصوصیات فیزیکی و آیرودینامیکی گل و دیگر معیار های مهندسی آماده گردید. نقشه اجزاء و قطعات مکانیزم توسط نرم افزار Solidworks طراحی و مونتاژ شد. این دستگاه متشکل از مخزن گل که در بالا ترین قسمت قرار دارد، یک استوانه دوار که روی آن یک سری انگشتی توخالی تعبیه شده و گل را از داخل یک صفحه لرزان که در زیر مخزن قرار دارد، توسط اعمال مکش دریافت کرده و روی یک سطح شیبدار که در زیر آن قرار دارد رها می کند. در قسمت پایین آن یک سیستم تسمه نقاله تعبیه شده که گل ها بر روی آن قرار می گیرند و به سمت مسیر تعیین شده حرکت می کنند. برای ارزیابی عملکرد ردیف‌کردن گل زعفران، تعداد 100 عدد گل زعفران با طول 5 سانتی متر از میان یک کیلو گل زعفران به طور تصادفی انتخاب شدند و در 5 تکرار آزمایش گردید که میانگین ردیف سازی با جهت صحیح گلها برابر 2/84 بدست آمد. کلمات کلیدی: تک سازی، ردیف کردن، گل زعفران.

کلمات کلیدی

, تک سازی, ردیف کردن, گل زعفران.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053350,
author = {بخشی, حامد and عباسپور فرد, محمدحسین and محمد حسین سعیدی راد and اق خانی, محمدحسین},
title = {ساخت دستگاه تک ساز ردیفی گل زعفران و ارزیابی ردیف کردن گل زعفران},
booktitle = {چهارمین همایش ملی زعفران},
year = {2015},
location = {قاین, ايران},
keywords = {تک سازی، ردیف کردن، گل زعفران.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ساخت دستگاه تک ساز ردیفی گل زعفران و ارزیابی ردیف کردن گل زعفران
%A بخشی, حامد
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A محمد حسین سعیدی راد
%A اق خانی, محمدحسین
%J چهارمین همایش ملی زعفران
%D 2015

[Download]