اولین کنفرانس بین المللی مدییریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی , 2015-06-20

عنوان : ( مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی سازمانی )

نویسندگان: مهدی آرمان , علیرضا خوراکیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به دلیل پویا و پیچیده شدن محیط کسب و کار، شرکت ها باید در جهت کشف فرصت های بازار و همچنین کسب بهترین عملکرد، کارآفرینانه تر عمل کنند. کارآفرینی سازمانی شامل یادگیری سازمانی، هدایت از طریق همکاری، خلاقیت و تعهد فردی می شود. اگرچه، بین متخصصان امر اعتقاد راسخی به اهمیت اقدامات مدیریت منابع انسانی در موفقیت یک سازمان وجود دارد. اما، نیاز مطالعاتی شدیدی به بررسی نقش اقدامات مدیریت منابع انسانی در توان ریسک پذیری، نوآوری و پیشگام بودن سازمان احساس می گردد. این مقاله قصد دارد به مرور آثار تجربی که ارتباط بین اقدامات مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی سازمانی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند، بپردازد. اگرچه توافق عامه ای بر اهمیت نقش مدیریت منابع انسانی در کارآفرینی سازمانی وجود دارد اما شواهد تجربی گیج کننده و توضیحات تئوریکی آشکار کننده این ارتباط ناکافی می باشد. این مقاله ی مروی با بررسی هشت اثر برتر در زمینه ارتباط بین مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی سازمانی قصد دارد چارچوب نظری غنی و روشنی ارائه نماید. همچنین در این مقاله به نقش کلیدی مدیریت دانش در تسهیل سازی این ارتباط اشاره ای خواهیم داشت.

کلمات کلیدی

, مدیریت منابع انسانی, کارآفرینی سازمانی, مدیریت دانش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053370,
author = {آرمان, مهدی and خوراکیان, علیرضا},
title = {مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی سازمانی},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی مدییریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی},
year = {2015},
location = {ساری, ايران},
keywords = {مدیریت منابع انسانی، کارآفرینی سازمانی، مدیریت دانش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی سازمانی
%A آرمان, مهدی
%A خوراکیان, علیرضا
%J اولین کنفرانس بین المللی مدییریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
%D 2015

[Download]