اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری , 2015-08-20

عنوان : ( بررسی اثر تجربه برند بر ایجاد وفاداری به برند با در نظر گرفتن نقش واسط اعتماد به برند (در شعب بانک مهر اقتصاد شهر مشهد) )

نویسندگان: سیده سارا سیدی , علیرضا خوراکیان , علیرضا حدادیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در پژوهش حاضر پس از بررسی ادبیات نظری تحقیق به بررسی نقش سه عامل تجربه برند و اعتماد به برند بر وفاداری به برند پرداخته شده است. هدف این پژوهش، بررسی اثر تجربه برند بر ایجاد وفاداری به برند با در نظر گرفتن نقش واسط اعتماد به برند است. جامعه ی آماری این پژوهش، مشتریانی است که به کلیه شعب بانک مهر اقتصاد شهر مشهد مراجعه نموده اند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسش‌نامه‌ای با طیف 5 گزینه‌ای لیکرت که شامل 27 سؤال بود، استفاده شد. این پرسش‌نامه میان 384 نفر از مشتریان بانک مهر اقتصاد توزیع گردید. برای تجزیه و تحلیل داده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد تجربه برند و اعتماد به برند بر وفاداری به برند تأثیرگذار است. اعتماد به برند، تأثیر تجربه برند را بر وفاداری به برند میانجی‌گری می‌کند. در نهایت پیشنهاداتی برای افزایش وفاداری به برند ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, تجربه برند, اعتماد به برند, وفاداری برند, بانک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053372,
author = {سیدی, سیده سارا and خوراکیان, علیرضا and حدادیان, علیرضا},
title = {بررسی اثر تجربه برند بر ایجاد وفاداری به برند با در نظر گرفتن نقش واسط اعتماد به برند (در شعب بانک مهر اقتصاد شهر مشهد)},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری},
year = {2015},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {تجربه برند، اعتماد به برند، وفاداری برند، بانک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر تجربه برند بر ایجاد وفاداری به برند با در نظر گرفتن نقش واسط اعتماد به برند (در شعب بانک مهر اقتصاد شهر مشهد)
%A سیدی, سیده سارا
%A خوراکیان, علیرضا
%A حدادیان, علیرضا
%J اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری
%D 2015

[Download]