علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک, دوره (26), شماره (2), سال (2015-4) , صفحات (129-40)

عنوان : ( تحلیل ‌نظری و تجربی پس‌کمانش حرارتی ستونها )

نویسندگان: حامد باقریان , حمید اختراعی طوسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بسیاری از سازه‌های مکانیکی در محیط‌هائی با اختلاف دمای کاری زیاد مورد استفاده قرار می‌گیرند. تغییرات دما، آثار تنشی و تغییر شکلی قابل ملاحظه‌ای ایجاد می‌کند. در مواردی که سازه مکانیکی از عناصر لاغر یا به عبارتی از تیرها تشکیل شده باشد، یکی از مشکلات اصلی افزایش دما، وقوع پدیده کمانش حرارتی است. چنانچه سازه‌ای را که دچار کمانش حرارتی شده است کماکان قابل استفاده تشخیص دهیم، مطالعه رفتار دما- تغییر مکان سازه در دوره پس از کمانش که از آن تعبیر به پساکمانش می‌شود، حائز اهمیت است. ساختمان‌های در معرض آتش سوزی یا ترموستات‌های دو فلزی از جمله مواردی هستند که پساکمانش حرارتی در رفتار مکانیکی آنها تاثیر گذار است. در راستای مطالعه پساکمانش حرارتی پس از معرفی روش‌های تحلیل حرارتی و کمانش در تحلیل تغییر شکل کوچک تیرها، تحلیل یک تیر دو سر مفصل تحت افزایش دمای یکنواخت و بار عرضی گسترده با استفاده از روش تغییر شکل بزرگ ارائه می‌شود. اعتبار نتایج حاصل از روش تغییر شکل بزرگ از مقایسه با نتایج روش‌هائی چون تغییر شکل کوچک، مدل سازی خطی و غیر خطی نرم افزار آباکوس (ABAQUS) و روش آزمایش تجربی ارزیابی می‌گردد. برای انجام آزمون تجربی، وسیله ویژه‌ای طراحی و مورد استفاده قرار می‌گیرد. نتایج حاصل از مقایسه روش تحلیل پساکمانش تغییر شکل بزرگ با سایر روش‌های تحلیلی و تجربی ارائه می‌گردد. از جمع بندی نتایج در مورد استفاده از شیوه تحلیل، پیشنهاد مناسب ارائه می‌شود.

کلمات کلیدی

, تغییر شکل بزرگ, پسا کمانش حرارتی, روش اختلاف تربیعی, نرم‌افزار آباکوس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053388,
author = {باقریان, حامد and اختراعی طوسی, حمید},
title = {تحلیل ‌نظری و تجربی پس‌کمانش حرارتی ستونها},
journal = {علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک},
year = {2015},
volume = {26},
number = {2},
month = {April},
issn = {2008-918X},
pages = {129--40},
numpages = {-89},
keywords = {تغییر شکل بزرگ، پسا کمانش حرارتی، روش اختلاف تربیعی، نرم‌افزار آباکوس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل ‌نظری و تجربی پس‌کمانش حرارتی ستونها
%A باقریان, حامد
%A اختراعی طوسی, حمید
%J علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک
%@ 2008-918X
%D 2015

[Download]