دومین همایش ملی معماری، عمران و توسعه ی نوین شهری , 2015-10-05

عنوان : ( بررسی ظرفیت باربری پی های حلقوی مستقر بر خاک های دانه ای در شرایط بارگذاری خارج محور )

نویسندگان: امید سرگزی مزاربی آبه , سیداحسان سیدی حسینی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه پی‌های حلقوی کاربرد وسیعی در سازه‌های گوناگون در سراسر جهان یافته اند‌‌؛ نظیر‌: ‌برج‌های مخابراتی‌،‌مخازن ذخیره مایعات‌،‌ پایه پل‌ها و سازه های فراساحلی. از آنجا که اغلب سازه‌های مذکور بلند و بزرگ می باشند، پی آن ها به طور مکرر تحت لنگرهای خمشی ناشی از بارهای جانبی (‌باد، امواج، زلزله‌) قرار می‌گیرند. اعمال بار خارج از مرکز اثر قابل توجهی بر ظرفیت باربری خواهد داشت. نظر به اهمیت بالای سازه های احداث شده بر روی این قبیل از پی‌ها بحث ظرفیت باربری در این شرایط بارگذاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با این وجود رفتار پی حلقوی به درستی درک نشده است به نحوی که یک روش منطقی جهت تعیین ظرفیت باربری آن وجود ندارد. در تحقیق حاضر به بررسی اثر بارگذاری خارج محور بر ظرفیت باربری پی های حلقوی مستقر بر یک نمونه خاک ماسه ای با شبیه سازی عددی سه بعدی به کمک نرم افزار FLAC 3D پرداخته شده است و نتایج حاصل با تحقیق مشابه آزمایشگاهی مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد شبیه سازی عددی می تواند در بسیاری موارد، شرایط مناسبی برای دستیابی به نتایج عملی ارائه دهد.

کلمات کلیدی

, پی حلقوی, شبیه سازی سه بعدی, ظرفیت باربری, بارگذاری خارج محور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053410,
author = {سرگزی مزاربی آبه, امید and سیدی حسینی نیا, سیداحسان},
title = {بررسی ظرفیت باربری پی های حلقوی مستقر بر خاک های دانه ای در شرایط بارگذاری خارج محور},
booktitle = {دومین همایش ملی معماری، عمران و توسعه ی نوین شهری},
year = {2015},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {پی حلقوی، شبیه سازی سه بعدی، ظرفیت باربری، بارگذاری خارج محور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ظرفیت باربری پی های حلقوی مستقر بر خاک های دانه ای در شرایط بارگذاری خارج محور
%A سرگزی مزاربی آبه, امید
%A سیدی حسینی نیا, سیداحسان
%J دومین همایش ملی معماری، عمران و توسعه ی نوین شهری
%D 2015

[Download]