بیستمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران , 2015-03-03

عنوان : ( یک موتور همتاسازی جدید برای پایگاه داده فعال )

نویسندگان: مهدی تقی زاده , محمود نقیب زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله همتاسازی فازی برای کاهش تاخیر برانامه استفاده شده. برای این کار از ماشه چکانی فازی استفاده شده است. ارزیابی روش نشان می دهد که از روش مشتاق و تنبل بهتر عمل می کند.

کلمات کلیدی

, پایگاه داده فعال, ماشه چکانی فازی, همتاسازی فازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053451,
author = {مهدی تقی زاده and نقیب زاده, محمود},
title = {یک موتور همتاسازی جدید برای پایگاه داده فعال},
booktitle = {بیستمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پایگاه داده فعال، ماشه چکانی فازی، همتاسازی فازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T یک موتور همتاسازی جدید برای پایگاه داده فعال
%A مهدی تقی زاده
%A نقیب زاده, محمود
%J بیستمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
%D 2015

[Download]