هشتمین همابش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی , 2013-09-04

عنوان : ( بررسی تعامل شرایط اجتماعی-فرهنگی و خود انگاره مترجم در ترجمه های فارسی سرگذشت حاجی بابای اصفهانی )

نویسندگان: علی علیزاده , فاطمه حیدری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مطالعات ترجمه به مترجم و نقش آن در طرح و انجام فرایند ترجمه اهمیت زیادی داده نشده است حال آنکه ترجمه یک فعالیت آگاهانه و جهت دار است که در ان هر تصمیمی مترجم بگیرد متاثر از جهت گیری ایدئولوژیک اوست.

کلمات کلیدی

, شرایط اجتماعی- فرهنگی, مترجم, سرگذشت حاجی بابا اصفهانی, میرزا حبیب اصفهانی, مهدی افشار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053527,
author = {علیزاده, علی and فاطمه حیدری},
title = {بررسی تعامل شرایط اجتماعی-فرهنگی و خود انگاره مترجم در ترجمه های فارسی سرگذشت حاجی بابای اصفهانی},
booktitle = {هشتمین همابش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی},
year = {2013},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {شرایط اجتماعی- فرهنگی، مترجم، سرگذشت حاجی بابا اصفهانی، میرزا حبیب اصفهانی، مهدی افشار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تعامل شرایط اجتماعی-فرهنگی و خود انگاره مترجم در ترجمه های فارسی سرگذشت حاجی بابای اصفهانی
%A علیزاده, علی
%A فاطمه حیدری
%J هشتمین همابش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی
%D 2013

[Download]