دوازدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران , 2015-11-25

عنوان : ( بررسی میکروساختار و رفتار سایشی نانوسرمت Al2O3-Co-TiO2 تولیدشده با زینتر پلاسمای جرقه ای )

نویسندگان: اذر اسمعیل زایی , سیدعبدالکریم سجادی , سحر ملازاده بیدختی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی میکروساختار و رفتار سایشی نانو سرمت Al2O3-Co-TiO2 می باشد. یکی از روش های مورد توجه برای تولید سرمت ها، روش مبتنی بر متالورژی پودر می باشد. با این حال توزیع ناهمگن تقویت کننده در زمینه، دمای زینترینگ بالا، از جمله محدودیت های این فرایند می باشند. در این پژوهش به منظور کاهش این چنین محدودیت هایی برای تولید نانو سرمت Al2O3-Co-TiO2 پودرهای میکرو Al2O3 و نانو ذرات TiO2 با لایه نازکی از Co توسط روش الکترولس پوشش داده شده اند. تاثیر درصد نانو ذرات TiO2 بر رفتار سایشی نانوسرمت تولید شده بررسی شده است. مورفولوژی و ترکیب شیمیایی با استفاده از آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی( SEM ) مجهز به (EDS) ارزیابی شده است. همچنن مقاومت به سایش نمونه ها با استفاده از روش پین روی دیسک بررسی شد. نتایج نشان داده اند که کبالت به طور یکنواختی در زمینه توزیع شده است و همچنین اتصال مناسبی بین ذرات اکسید آلومینیوم و کبالت برقرار شده است. هم چنین مشاهده شده است که با افزودن کسر حجمی کمی از نانو ذرات تقویت کننده TiO2 در زمینه اکسید آلومینیوم، مقاومت به سایش نانوسرمت تولیدی به طور عمده ای افزایش یافته است و در دراز مدت به تدریج نرخ سایش نمونه ها کم شده است.

کلمات کلیدی

نانو سرمت زمینه سرامیکی_ روش الکترولس_ روش تف جوشی پلاسمای جرقه ای_ رفتار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053555,
author = {اسمعیل زایی, اذر and سجادی, سیدعبدالکریم and ملازاده بیدختی, سحر},
title = {بررسی میکروساختار و رفتار سایشی نانوسرمت Al2O3-Co-TiO2 تولیدشده با زینتر پلاسمای جرقه ای},
booktitle = {دوازدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {نانو سرمت زمینه سرامیکی_ روش الکترولس_ روش تف جوشی پلاسمای جرقه ای_ رفتار سایشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی میکروساختار و رفتار سایشی نانوسرمت Al2O3-Co-TiO2 تولیدشده با زینتر پلاسمای جرقه ای
%A اسمعیل زایی, اذر
%A سجادی, سیدعبدالکریم
%A ملازاده بیدختی, سحر
%J دوازدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
%D 2015

[Download]