دومین همایش اقتصاد اسلامی و توسعه در موازین اسلامی , 2010-05-19

عنوان : ( پژوهشی در زمینه عقد بیمه و سرمایه گذاری مالی و تطبیق آن با موازین اسلامی )

نویسندگان: محمود هوشمند ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهشی در زمینه عقد بیمه و سرمایه گذاری مالی و تطبیق آن با موازین اسلامی

کلمات کلیدی

پژوهشی در زمینه عقد بیمه و سرمایه گذاری مالی و تطبیق آن با موازین اسلامی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053556,
author = {هوشمند, محمود},
title = {پژوهشی در زمینه عقد بیمه و سرمایه گذاری مالی و تطبیق آن با موازین اسلامی},
booktitle = {دومین همایش اقتصاد اسلامی و توسعه در موازین اسلامی},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پژوهشی در زمینه عقد بیمه و سرمایه گذاری مالی و تطبیق آن با موازین اسلامی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پژوهشی در زمینه عقد بیمه و سرمایه گذاری مالی و تطبیق آن با موازین اسلامی
%A هوشمند, محمود
%J دومین همایش اقتصاد اسلامی و توسعه در موازین اسلامی
%D 2010

[Download]