اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (29), شماره (3), سال (2015-12) , صفحات (224-241)

عنوان : ( برآورد ارزش انتشار گازهای گلخانه‌ای دانه های روغنی در ایران )

نویسندگان: محسن جمالی پور , محمد قربانی , علیرضا کوچکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نتشار گازهای گلخانه‌ای و اثرات آن بر گرمایش جهانی یکی از چالش‌های جدی کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه محسوب می‌شود. بر اساس پیمان کیوتو، کشورهای مختلف موظف به محاسبه و اعلام میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای شدند. بررسی میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای کشورهای مختلف این امکان را فراهم می‌آورد تا ضمن ارائه تصویری از سهم کشورها در تولید گازهای گلخانه‌ای، جایگاه ایران نیز در این مجموعه مشخص شود. این مقاله تلاش دارد تا میزان و ارزش انتشار گازهای گلخانه‌ای اکسید نیتروس (N2O) و دی‌اکسید کربن (CO2) حاصل از دانه¬های روغنی تولیدی منتخب در ایران (سویا، کلزا، ذرت دانه¬ای و سایر دانه¬های روغنی) را با استفاده از مدل GHGE، برای سال زراعی 91-90 برآورد نماید. نتایج نشان داد استان‌های خوزستان و زنجان به¬ترتیب، با تولید سالانه 49/341 و 004/0 تن، بیش¬ترین و کم¬ترین میزان تولید گاز گلخانه‌ای N2O را در سطح کشور دارا می‌باشند. همچنین استان‌های گلستان و هرمزگان نیز به¬ترتیب، با تولید سالانه 47/7841 و 24/0 تن دی‌اکسید کربن بیش¬ترین و کم¬ترین میزان تولید گاز گلخانه‌ای CO2 را به خود اختصاص داده‌اند. مجموع هزینه‌های انتشار گازهای گلخانه‌ای N2O و CO2 کل کشور نیز حدود 331/27 میلیارد ریال برآورد گردید. باتوجه به یافته¬ها، اصلاح و تغییر شیوه‌های مدیریتی کشاورزی نسبت به سطح زیرکشت محصولات زراعی، مدیریت و افزایش کارایی کودهای ازته مصرفی در مزارع و توسعه سیاست‌های کاهش میزان انتشار به‌همراه مالیات زیست-محیطی انتشار گازهای گلخانه¬ای به سیاست‌گذاران این عرصه پیشنهاد شد.

کلمات کلیدی

, اکسید نیتروس, دانه¬های روغنی, دی‌اکسید کربن, گازهای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053557,
author = {جمالی پور, محسن and قربانی, محمد and کوچکی, علیرضا},
title = {برآورد ارزش انتشار گازهای گلخانه‌ای دانه های روغنی در ایران},
journal = {اقتصاد و توسعه کشاورزی},
year = {2015},
volume = {29},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-4722},
pages = {224--241},
numpages = {17},
keywords = {اکسید نیتروس، دانه¬های روغنی، دی‌اکسید کربن، گازهای گلخانه‌ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد ارزش انتشار گازهای گلخانه‌ای دانه های روغنی در ایران
%A جمالی پور, محسن
%A قربانی, محمد
%A کوچکی, علیرضا
%J اقتصاد و توسعه کشاورزی
%@ 2008-4722
%D 2015

[Download]