ملی توسعه و تحول در فرهنگ و هنر , 2010-02-10

عنوان : ( نقش آموزش و پرورش در توسعه فرهنگ عمومی )

نویسندگان: محمود هوشمند ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقش آموزش و پرورش در توسعه فرهنگ عمومی

کلمات کلیدی

نقش آموزش و پرورش در توسعه فرهنگ عمومی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053562,
author = {هوشمند, محمود},
title = {نقش آموزش و پرورش در توسعه فرهنگ عمومی},
booktitle = {ملی توسعه و تحول در فرهنگ و هنر},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {نقش آموزش و پرورش در توسعه فرهنگ عمومی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش آموزش و پرورش در توسعه فرهنگ عمومی
%A هوشمند, محمود
%J ملی توسعه و تحول در فرهنگ و هنر
%D 2010

[Download]