اشتغال و نظام آموزش عالی کشور , 2007-05-15

عنوان : ( بررسی چالش های روند تحولات فناوری بر توسعه اشتغال دانش آموختگان )

نویسندگان: محمود هوشمند ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی چالش های روند تحولات فناوری بر توسعه اشتغال دانش آموختگان

کلمات کلیدی

بررسی چالش های روند تحولات فناوری بر توسعه اشتغال دانش آموختگان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053564,
author = {هوشمند, محمود},
title = {بررسی چالش های روند تحولات فناوری بر توسعه اشتغال دانش آموختگان},
booktitle = {اشتغال و نظام آموزش عالی کشور},
year = {2007},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بررسی چالش های روند تحولات فناوری بر توسعه اشتغال دانش آموختگان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی چالش های روند تحولات فناوری بر توسعه اشتغال دانش آموختگان
%A هوشمند, محمود
%J اشتغال و نظام آموزش عالی کشور
%D 2007

[Download]