نوزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , 2015-12-17

عنوان : ( بررسی پارامترهای فیزیوگرافی و تاثیر آنها در رسوبزایی حوضه آبریز الیاتو واقع در جنوب غرب فریمان )

نویسندگان: حمیده قادری فیجانی , محمد خانه باد , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پارامترهای فیزیوگرافی، رسوبزایی، حوضه آبریز الیاتو، فریمان

کلمات کلیدی

, پارامترهای فیزیوگرافی, رسوبزایی, حوضه آبریز الیاتو, فریمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053573,
author = {قادری فیجانی, حمیده and خانه باد, محمد and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله},
title = {بررسی پارامترهای فیزیوگرافی و تاثیر آنها در رسوبزایی حوضه آبریز الیاتو واقع در جنوب غرب فریمان},
booktitle = {نوزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پارامترهای فیزیوگرافی، رسوبزایی، حوضه آبریز الیاتو، فریمان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پارامترهای فیزیوگرافی و تاثیر آنها در رسوبزایی حوضه آبریز الیاتو واقع در جنوب غرب فریمان
%A قادری فیجانی, حمیده
%A خانه باد, محمد
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%J نوزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
%D 2015

[Download]