اقتصاد پولی، مالی, دوره (21), شماره (8), سال (2015-3) , صفحات (85-106)

عنوان : ( ارزیابی اقتصادی تولید برق با استفاده از انرژی باد توسط بخش خصوصی در ایران )

نویسندگان: محمود هوشمند , سیدحامد حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نیاز روزافزون انسان به انرژی، همواره از مسائل اساسی در زندگی بشر بوده و دولت ها جهت تامین این نیاز ها از طریق منابع مختلف انرژی برنامه ریزی می نمایند. امروزه علی رغم اهمیت منابع فسیلی در تامین مصارف مختلف انرژی، عوامل مختلفی چون پیامدهای منفی زیست محیطی ناشی از استفاده از منابع فسیلی، محدودیت این منابع، افزایش احتمالی قیمت ها و دلایل دیگر، لزوم توجه به سایر انرژی ها را ضروری نموده است.انرژی باد، یکی از مهم ترین انرژی های تجدیدپذیر می باشد که از دیرباز ذهن بشر را به خود معطوف کرده است. در این مقاله ابتدا با استفاده از نرم افزار کامفار هزینه-فایده احداث نیروگاه با ظرفیت 100مگاوات برق بادی شامل 50 دستگاه توربین مورد تحلیل قرار گرفته، سپس مشوق های قابل ارائه به بخش تولید و سرمایه گذاری در احداث چنین نیروگاهی بررسی گردیده است. نتایج بررسی نشان می دهد که افزایش قیمت خرید تضمینی برق، تغییر نرخ ارز تخصیص یافته و افزایش نرخ گواهینامه های سیستم سهمیه، بیشترین اثرگذاری را بر نرخ بازده داخلی و خالص ارزش فعلی پروژه دارند.

کلمات کلیدی

, منابع تجدیدپذیر, ارزیابی اقتصادی, منابع فسیلی, انرژی باد, نرم افزار کامفار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053576,
author = {هوشمند, محمود and حسینی, سیدحامد},
title = {ارزیابی اقتصادی تولید برق با استفاده از انرژی باد توسط بخش خصوصی در ایران},
journal = {اقتصاد پولی، مالی},
year = {2015},
volume = {21},
number = {8},
month = {March},
issn = {2251-8452},
pages = {85--106},
numpages = {21},
keywords = {منابع تجدیدپذیر، ارزیابی اقتصادی، منابع فسیلی، انرژی باد، نرم افزار کامفار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اقتصادی تولید برق با استفاده از انرژی باد توسط بخش خصوصی در ایران
%A هوشمند, محمود
%A حسینی, سیدحامد
%J اقتصاد پولی، مالی
%@ 2251-8452
%D 2015

[Download]