صنایع, دوره (1), شماره (48), سال (2010-3) , صفحات (2-3)

عنوان : ( گرایش مهندسی سیستم های ساخت در مهندسی صنایع )

نویسندگان: محمود هوشمند ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گرایش مهندسی سیستم های ساخت در مهندسی صنایع

کلمات کلیدی

گرایش مهندسی سیستم های ساخت در مهندسی صنایع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053578,
author = {هوشمند, محمود},
title = {گرایش مهندسی سیستم های ساخت در مهندسی صنایع},
journal = {صنایع},
year = {2010},
volume = {1},
number = {48},
month = {March},
issn = {1560-5221},
pages = {2--3},
numpages = {1},
keywords = {گرایش مهندسی سیستم های ساخت در مهندسی صنایع},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T گرایش مهندسی سیستم های ساخت در مهندسی صنایع
%A هوشمند, محمود
%J صنایع
%@ 1560-5221
%D 2010

[Download]