صنایع, دوره (1), شماره (46), سال (2008-7) , صفحات (35-50)

عنوان : ( استفاده بهینه از میدان گازی پارس جنوبی با تبدیل گاز طبیعی به فرآورده های مایع )

نویسندگان: محمود هوشمند , سمیه وحیدیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده بهینه از میدان گازی پارس جنوبی با تبدیل گاز طبیعی به فرآورده های مایع

کلمات کلیدی

استفاده بهینه از میدان گازی پارس جنوبی با تبدیل گاز طبیعی به فرآورده های مایع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053580,
author = {هوشمند, محمود and سمیه وحیدیان},
title = {استفاده بهینه از میدان گازی پارس جنوبی با تبدیل گاز طبیعی به فرآورده های مایع},
journal = {صنایع},
year = {2008},
volume = {1},
number = {46},
month = {July},
issn = {1560-5221},
pages = {35--50},
numpages = {15},
keywords = {استفاده بهینه از میدان گازی پارس جنوبی با تبدیل گاز طبیعی به فرآورده های مایع},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استفاده بهینه از میدان گازی پارس جنوبی با تبدیل گاز طبیعی به فرآورده های مایع
%A هوشمند, محمود
%A سمیه وحیدیان
%J صنایع
%@ 1560-5221
%D 2008

[Download]