دوازدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران , 2015-11-25

عنوان : ( بررسی تاثیر pH و دمای عملیات حرارتی بر پایداری حرارتی فازهای آپاتیت سنتز شده به روش شیمی تر )

نویسندگان: نشاط اقبالی , عرفان راستی اصل , سحر ملازاده بیدختی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق ذرات فلورآپاتیت به روش شیمی تر در محیط هایی با درصد متفاوت عامل قلیایی و در دمای محیط سنتز شدند. ذرات سنتز شده در pH های متفاوت پس از شستشو و سانتریفیوژ در محیط خلا و دمای 100 درجه سانتی گراد خشک شدند. پس از تهیه نمونه های بالک با عملیات پرس در فشارهای مشخص و متفاوت کلیه نمونه ها در محدوده دمایی 850 تا 1000 درجه سانتی گراد زینتر شدند. خواص سایشی، آنتی باکتریال و رهایش فلوئور نمونه های تهیه شده در pH و دماهای متفاوت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی های XRD حاکی از سنتز ذرات فلورآپاتیت در کلیه محیط های مورد بررسی بود. نتایج بدست آمده نشان داد که افزایش درصد قلیایی محیط سنتز و درجه حرارت عملیات حارتی منجر به افزایش درصد رهایش یونهای فلوئور نمونه های تهیه شده میگردد در حالیکه رهایش یونهای کلسیم و فسفر دراین نمونه ها تفاوت قابل توجهی نداشت.

کلمات کلیدی

, آپاتیت , مورفولوژی, سنتز شیمیایی از فاز تر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053603,
author = {اقبالی, نشاط and راستی اصل, عرفان and ملازاده بیدختی, سحر},
title = {بررسی تاثیر pH و دمای عملیات حرارتی بر پایداری حرارتی فازهای آپاتیت سنتز شده به روش شیمی تر},
booktitle = {دوازدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آپاتیت ، مورفولوژی، سنتز شیمیایی از فاز تر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر pH و دمای عملیات حرارتی بر پایداری حرارتی فازهای آپاتیت سنتز شده به روش شیمی تر
%A اقبالی, نشاط
%A راستی اصل, عرفان
%A ملازاده بیدختی, سحر
%J دوازدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
%D 2015

[Download]