پنجمین کنفرانس بین المللی اکوستیک و ارتعاشات 4و5 آذر 94 , 2015-11-25

عنوان : ( ارزیابی پاسخ های دینامیکی در عیب یابی دسته موتورهای فعال چند محفظه¬ای با قابلیت خنک کاری )

نویسندگان: علی مهرکیش , مجید معاونیان , محمد رضا غلامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دسته¬موتور یکی از اتصالات مهم در جداسازی اتصالات در وسایل نقلیه به شمار می¬رود که سبب می شود اثرات دو منبع مهم ارتعاشات یعنی جاده و موتور با مشخصه¬های دامنه و فرکانس کاملا متفاوت، به حداقل میزان خود برسد. بسیاری از سازندگان وسایل نقلیه به دلیل تمایل به وسایل حمل و نقل سبک با نویز و ارتعاشات کم، رو به دسته¬موتور¬های نوین با روش¬های کنترل انطباقی ارتعاشات آورده¬اند. دسته¬موتورهای الکترو¬مغناطیسی از جمله این دسته¬موتورهای فعال هستند که در سالیان اخیر مورد توجه قرار گرفته¬اند. با توجه به آن که آنالیز ارتعاشات، از مهمترین تکنیک¬های پایش وضعیت و عیب یابی تجهیزات به شمار می رود در این مقاله با بکار گیری صحیح و اصولی از پاسخ های دینامیکی و نمودار های پاسخ فرکانسی، نتایج قابل توجهی در شناسایی خرابی در سیستم دسته موتورهای فعال الکترومغناطیسی، افزایش عمر مفید آن ها و کاهش هزینه های تعمیراتی بوجود خواهد آمد. برای این منظور پس از معرفی ساختار و مدل¬سازی سیستم مورد بررسی، به معرفی عیوب مختلف به ویژه عیوب ناشی از فعل و انفعالات حرارتی و خوردگی پرداخته می شود و در نهایت به استخراج جداول تفکیکی و ترکیبی عیوب اقدام خواهد شد.

کلمات کلیدی

دسته موتور فعال الکترومغناطیسی؛ عیب یابی؛ ارزیابی ارتعاشات؛ پاسخ¬ دینامیکی و نمودار¬ پاسخ فرکانسی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053605,
author = {مهرکیش, علی and معاونیان, مجید and محمد رضا غلامی},
title = {ارزیابی پاسخ های دینامیکی در عیب یابی دسته موتورهای فعال چند محفظه¬ای با قابلیت خنک کاری},
booktitle = {پنجمین کنفرانس بین المللی اکوستیک و ارتعاشات 4و5 آذر 94},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {دسته موتور فعال الکترومغناطیسی؛ عیب یابی؛ ارزیابی ارتعاشات؛ پاسخ¬ دینامیکی و نمودار¬ پاسخ فرکانسی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی پاسخ های دینامیکی در عیب یابی دسته موتورهای فعال چند محفظه¬ای با قابلیت خنک کاری
%A مهرکیش, علی
%A معاونیان, مجید
%A محمد رضا غلامی
%J پنجمین کنفرانس بین المللی اکوستیک و ارتعاشات 4و5 آذر 94
%D 2015

[Download]