حسنا, دوره (7), شماره (24), سال (2015-6) , صفحات (167-207)

عنوان : ( بازخوانی تفسیر موضوعی آیت الله جوادی آملی )

نویسندگان: سهیلا پیروزفر , زهرا طالبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تفسیر موضوعی با هدف کشف دیدگاه های قرآن در مسائل مختلف اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی و ... به مثابه روشی نو در فن تفسیر به شمار می آید و اصطلاح جدیدی است که در قرن اخیر و در پرتو نهضت رجوع به قرآن کریم به بار نشسته است. هر چند در پیشینه تاریخی آن، به شکل های دیگری مطرح بوده است. آیت الله جوادی آملی از جمله مفسرانی است که در این وادی ، تلاش علمی نموده و از آثار قلمی و بیانی ایشان مجموعه نفیس «تفسیر موضوعی قرآن کریم» تدوین و عرضه شده است. این نوشتار جهاد علمی این مفسر را در ابعاد مختلف روش تفسیر موضوعی محور تحقیق خود قرار داده تا ضمن معرفی این مجموعه وارائه مدلی برای رویکرد موضوعی به تفسیر آیات، گامی در جهت دستیابی به روش صحیح تفسیر موضوعی بردارد.

کلمات کلیدی

, تفسیر موضوعی, جوادی آملی, مبانی تفسیر, مراحل تفسیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053616,
author = {پیروزفر, سهیلا and طالبی, زهرا},
title = {بازخوانی تفسیر موضوعی آیت الله جوادی آملی},
journal = {حسنا},
year = {2015},
volume = {7},
number = {24},
month = {June},
issn = {2008-6105},
pages = {167--207},
numpages = {40},
keywords = {تفسیر موضوعی، جوادی آملی، مبانی تفسیر، مراحل تفسیر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازخوانی تفسیر موضوعی آیت الله جوادی آملی
%A پیروزفر, سهیلا
%A طالبی, زهرا
%J حسنا
%@ 2008-6105
%D 2015

[Download]