نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران , 2015-05-13

عنوان : ( بررسی آلودگی آرسنیک و جیوه و نقش فعالیت‌های کشاورزی بر غلظت¬های آنها در حوضه سفیدرود )

نویسندگان: مرتضی رزم آرا فرزقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده نمونه‌برداری از منابع آب منطقه به‌صورت ماهانه در طی ماه‌های اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهر و آبان به‌منظور تعیین غلظت شبه‌فلز آرسنیک و فلز جیوه در منـابع آب انجام شد. همبسته‌ترین پارامترها با As به ترتیب عبارت‌اند ازBOD ، COD،TDS است. و همچنین همبسته‌ترین پارامترها با Hg عبارت‌اند از BOD ،TDS و COD می‌باشند. با افزایش این پارامتر¬ها، غلظت آرسنیک و جیوه نیز افزایش پیدا می¬کند. در بررسی تأثیر فعالیت‌های کشاورزی بر آلودگی منابع آبی، زهکش‌ها می‌توانند منبع مناسبی برای تشخیص منبع آلودگی‌ها باشند. با مقایسه بین آب رودخانه¬ها و زهکش¬ها به این نتیجه می¬توان رسید که به‌غیراز اکسیژن محلول و نیترات بقیه پارامتر¬ها افزایش نشان می‌دهد کاهش مقدار DO هم نشان از افت کیفیت آب است. کمترین میزان آرسنیک برای نمونه‌ها در طی آبان و بیشترین مقدار آن در مهرماه، بیشترین غلظت جیوه برای مهره و خردادماه کمترین مقدار آن‌هم برای تیر و مرداد اندازه‌گیری شده. با آغاز بارش‌ها بر میزان As و Hg موجود در نمونه‌ها افزوده می‌شود که احتمالاً در اثر شست‌وشوی رسوبات و خاک‌ها، آزاد و وارد منابع آب‌زیرزمینی شده است. علاوه بر این خاک‌های شالیزاری در زمان غرقاب در شرایط احیاء بوده، در این خاک‌ها آهن و منگنز به فرم احیاء، به اشکال مختلف رسوب می‌کنند. درنتیجه آرسنیک و جیوه می¬توانند در طی این فرایند توسط آهن و منگنز جذب‌شده و از سیستم آب خارج می¬شوند.

کلمات کلیدی

, آرسنیک, جیوه, سفیدرود, فعالیت کشاورزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053631,
author = {رزم آرا فرزقی, مرتضی},
title = {بررسی آلودگی آرسنیک و جیوه و نقش فعالیت‌های کشاورزی بر غلظت¬های آنها در حوضه سفیدرود},
booktitle = {نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آرسنیک، جیوه; سفیدرود; فعالیت کشاورزی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی آلودگی آرسنیک و جیوه و نقش فعالیت‌های کشاورزی بر غلظت¬های آنها در حوضه سفیدرود
%A رزم آرا فرزقی, مرتضی
%J نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
%D 2015

[Download]