پژوهش حقوق کیفری, دوره (3), شماره (9), سال (2015-3) , صفحات (57-81)

عنوان : ( ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی درﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ورزﺷﮑﺎران در ﻓﻮﺗﺒﺎل )

نویسندگان: عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی , صادق صفری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ورزﺷﯽ ﺑﻪﺧﺼﻮص ﻓﻮﺗﺒﺎل از ﻫﺪف ورزش ﺑـﺮای ﺳـﻼﻣﺖ ﺟﺴﻢ و ﮔﺬران اوﻗﺎت در سال­های اخیر رشته­ های مختلف ورزشی به خصوص فوتبال از هدف ورزش برای سلامت جسم و گذران اوقات فراغت خارج شده و به جای آنکه محلی باشندبرای انجام رقابت­ های عاری از خشونت؛گاه خود،دستخوش خشونت و درگیری­ های پُر­دامنه می­ شوند. تاریخ فوتبال مملو از صحنه­ های خشونت­ آمیز و تأثّرآوری است که به هیچ­ وجه با کارکردها و اهداف متعالی این رشته ورزشی سنخیتی ندارد. در این راستا آمارهای موجود در زمینه شیوع این پدیده نابهنجار در فوتبال، حاکی از آن است که حقوق کیفری برای مقابله با این پدیده، با چالش­ هایی مواجه است که نمی­ تواند از تمام توان و ابزارهای خود جهت مقابله با خشونت در ورزش استفاده کند. بدین سان در پژوهش حاضر تلاش شده ضمن تفکیک میان انواع خشونت مجاز و غیرمجاز در ورزش فوتبال و بیان ویژگی­ های هریک، به طور خاص به موانع و مشکلات حقوق کیفری برای مقابله با انواع خشونت ورزشکاران در فوتبال پرداخته شود.

کلمات کلیدی

, ﺧﺸﻮﻧﺖ, ﺧﺸﻮﻧﺖورزﺷﯽ, رﻓﺘﺎر ﺟﺴـﻮراﻧﻪ, رﻓﺘـﺎر ﺧﺸـﻦ در ورزش,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053660,
author = {جوان جعفری بجنوردی, عبدالرضا and صفری, صادق},
title = {ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی درﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ورزﺷﮑﺎران در ﻓﻮﺗﺒﺎل},
journal = {پژوهش حقوق کیفری},
year = {2015},
volume = {3},
number = {9},
month = {March},
issn = {2345-3575},
pages = {57--81},
numpages = {24},
keywords = {ﺧﺸﻮﻧﺖ، ﺧﺸﻮﻧﺖورزﺷﯽ، رﻓﺘﺎر ﺟﺴـﻮراﻧﻪ، رﻓﺘـﺎر ﺧﺸـﻦ در ورزش، ﻓﻮﺗﺒﺎل.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی درﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ورزﺷﮑﺎران در ﻓﻮﺗﺒﺎل
%A جوان جعفری بجنوردی, عبدالرضا
%A صفری, صادق
%J پژوهش حقوق کیفری
%@ 2345-3575
%D 2015

[Download]