اولین همایش بین المللی علوم مدیریت پیشرفت ها،نوآوری ها وچالش ها , 2015-11-21

عنوان : ( بررسی تأثیر مهاجرت بر توسعه نیافتگی روستایی )

نویسندگان: احمد لطیفیان , هما مولوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در شرایطی که قرن بیستم به پایان رسیده است، هنوز توسعه روستایی با مسائل و چالش های متعددی مواجه است؛ زیرا که راهبردهای گذشته در زمینه توسعه روستایی موفقیت آمیز نبوده و نتوانسته است مسائلی همچون فقر، اشتغال، بهداشت، امنیت غذایی و پایداری محیط زیست را تأمین کند، این مسأله باعث شده است که در سال های اخیر بار دیگر توسعه روستایی مورد توجه قرار گیرد، به ویژه در شرایطی که روستاییان به دلایل بسیاری تن به مهاجرت می دهند و روستا مهمترین سرمایه خود، یعنی انسان را از دست می دهد. لذا این مقاله با رویکرد کتابخانه ای به دنبال روشن سازی این مسأله هست که مهاجرت روستاییان علاوه بر تأثیرات منفی ای که بر مقصد مهاجر دارند مانند حاشیه نشینی، افزایش فساد و ..چه تأثیر سوئی می تواند بر توسعه یافتگی روستا داشته باشد. نتایج ادبیات تحقیق نشان می دهد با توجه به رویکرد ها و استراتژی های توسعه یافتگی که شامل 1)رویکردهای فیزیکی- کالبدی؛ 2) رویکردهای اقتصادی؛ 3) رویکردهای اجتماعی-فرهنگی و 4) رویکردهای فضایی، منطقه ای و ناحیه ای می باشند و رویکرد سوم، استراتژی مشارکت مردمی با مهاجرت در ارتباط است که اگر افراد از روستا مهاجرت کنند به دلیل کاهش جمعیت و کاهش مشارکت مردمی عاملی موثر در عدم توسعه یافتگی روستاها خواهد شد.

کلمات کلیدی

, مهاجرت, توسعه, توسعه نیافتگی, توسعه روستایی, روستا, استراتژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053688,
author = {لطیفیان, احمد and مولوی, هما},
title = {بررسی تأثیر مهاجرت بر توسعه نیافتگی روستایی},
booktitle = {اولین همایش بین المللی علوم مدیریت پیشرفت ها،نوآوری ها وچالش ها},
year = {2015},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {مهاجرت، توسعه، توسعه نیافتگی، توسعه روستایی، روستا، استراتژی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر مهاجرت بر توسعه نیافتگی روستایی
%A لطیفیان, احمد
%A مولوی, هما
%J اولین همایش بین المللی علوم مدیریت پیشرفت ها،نوآوری ها وچالش ها
%D 2015

[Download]