همایش ملی ادبیات و زبانشناسی , 2014-10-22

عنوان : ( فرآیند خروج سازه ها و تاثیر آن بر الگوی متنی و ساخت اطلاعاتی جمله در بخش هایی از تاریخ بیهقی )

نویسندگان: علی علیزاده , جلیل الله فاروقی , ریحانه ملک کیانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرآیند خروج از فرآیندهای پر بسامد در زبان فارسی است.

کلمات کلیدی

, فرآیند خروج, ساخت اطلاعاتی, تاریخ بیهقی, اطلاع نو , اطلاع کهنه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053713,
author = {علیزاده, علی and جلیل الله فاروقی and ریحانه ملک کیانی},
title = {فرآیند خروج سازه ها و تاثیر آن بر الگوی متنی و ساخت اطلاعاتی جمله در بخش هایی از تاریخ بیهقی},
booktitle = {همایش ملی ادبیات و زبانشناسی},
year = {2014},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {فرآیند خروج، ساخت اطلاعاتی، تاریخ بیهقی، اطلاع نو ، اطلاع کهنه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فرآیند خروج سازه ها و تاثیر آن بر الگوی متنی و ساخت اطلاعاتی جمله در بخش هایی از تاریخ بیهقی
%A علیزاده, علی
%A جلیل الله فاروقی
%A ریحانه ملک کیانی
%J همایش ملی ادبیات و زبانشناسی
%D 2014

[Download]