کنفرانس ملی زبان، آموزش و ادبیات , 2013-05-02

عنوان : ( قابلیت انطباق زبان فارسی و همراهی آن با فرآیند توسعه )

نویسندگان: علی علیزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در شرایط کنونی جامعه جهانی و با رشد روز افزون فناوری اطلاغات در حوزه های مختلف علوم و فنون توسعه امری حیاتی و اجتناب ناپإیر و از اولویت های اساسی کشور ماست.

کلمات کلیدی

, زبان فارسی, توسعه, قرض گیری زبانی, فرآیندهای واژه گزینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053714,
author = {علیزاده, علی},
title = {قابلیت انطباق زبان فارسی و همراهی آن با فرآیند توسعه},
booktitle = {کنفرانس ملی زبان، آموزش و ادبیات},
year = {2013},
location = {ملایر, ايران},
keywords = {زبان فارسی، توسعه، قرض گیری زبانی، فرآیندهای واژه گزینی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T قابلیت انطباق زبان فارسی و همراهی آن با فرآیند توسعه
%A علیزاده, علی
%J کنفرانس ملی زبان، آموزش و ادبیات
%D 2013

[Download]