پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن, دوره (1), شماره (6), سال (2016-2) , صفحات (14-40)

عنوان : ( بررسی کاربرد «خلیفه» در قرآن کریم )

نویسندگان: سهیلا پیروزفر , مهدی جلالی , فهیمه جمالی راد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مفسّران به دلیل اختلاف نظر در مقام خلیفه در ذیل آیه « انی جاعل فی الأرض خلیفه» دیدگاه های متفاوتی را مطرح کرده اند . پندارهای تفسیری آنان در مواردی چون حقیقت مصداق خلیفه و مستخلف عنه ، گوناگون است؛ این نوشتار تلاش کرده است تا به تناسب معارف نورانی آیات و روایات و ادعیه، موضوع مقام خلافت را روشن سازد و نشان داده که با اثبات تقیید و تخصیص آیه ، مقام خلافت تنها برای انبیاء وائمه(ع) است و تعمیم خلافت به تمام ابناء آدم(ع) جایزنبوده ومستخلف عنه خدای متعال نیست بلکه انبیاء وائمه اطهار(ع) یکی پس از دیگری هستند و شرافت مقام خلیفه نیزبه دلیل مستخلِف ومعطی آن است وکاربرد اندک ترکیب خلیفه الله در متون روایی، اضافه معنوی است که حرف جرّ «من» ویا«ل» درتقدیر دارد.

کلمات کلیدی

, خلیفه الله, مستخلِف, مستخلَفٌ عنه, خلافت, خلیفه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053715,
author = {پیروزفر, سهیلا and جلالی, مهدی and جمالی راد, فهیمه},
title = {بررسی کاربرد «خلیفه» در قرآن کریم},
journal = {پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن},
year = {2016},
volume = {1},
number = {6},
month = {February},
issn = {2322-3804},
pages = {14--40},
numpages = {26},
keywords = {خلیفه الله، مستخلِف، مستخلَفٌ عنه، خلافت، خلیفه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی کاربرد «خلیفه» در قرآن کریم
%A پیروزفر, سهیلا
%A جلالی, مهدی
%A جمالی راد, فهیمه
%J پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن
%@ 2322-3804
%D 2016

[Download]