همایش ملی زبان و زبان شناسی , 2013-02-27

عنوان : ( فاعل بی آوا در ساخت های خبری و التزامی زبان فارسی )

نویسندگان: علی علیزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله دو عنصر به عنوان مقوله تهی در زبان فارسی معرفی می گردند.

کلمات کلیدی

, ساخت خبریف ساخت التزامی, فاعل بی آوا, زبان فارسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053718,
author = {علیزاده, علی},
title = {فاعل بی آوا در ساخت های خبری و التزامی زبان فارسی},
booktitle = {همایش ملی زبان و زبان شناسی},
year = {2013},
location = {کرج, ايران},
keywords = {ساخت خبریف ساخت التزامی، فاعل بی آوا، زبان فارسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فاعل بی آوا در ساخت های خبری و التزامی زبان فارسی
%A علیزاده, علی
%J همایش ملی زبان و زبان شناسی
%D 2013

[Download]