اولین همایش مهندسی روشنایی , 2006-03-08

عنوان : ( روشی بهینه برای طراحی روشنایی در منازل مسکونی )

نویسندگان: خلیل گرگانی فیروزجاه , مهدی مولودیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روشنایی یکی از مهمترین وموثرترین مواردی است که در زندگی روز مره با ان مواجهیم. مساله ای که برخلاف سادگی ظاهری اش پیچیدگی های خاص خود را دارد تاثیری که از ان متوجه بشر می شوداز جنبه اقتصادی حائز اهمیت است و از آنجایی که روشنایی محل سکونت هم از لحاظ جسمی و هم از لحاظ روحی مهم می باشد و از طرفی در کشورمان کمتر مورد توجه قرار می گیرد در این مقاله اصول و ضوابط کلی مربوط به یک طراحی خوب و بهینه به صورت بند های وابسته به هم عنوان می شوند تا بتوان بر اساس آن یک طراحی خوب و بهینه را برای محیط داخلی به انجام رساند.

کلمات کلیدی

, طراحی بهینه, شدت روشنایی, یکنواختی روشنایی, اصول معماری, DIALUX
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053738,
author = {خلیل گرگانی فیروزجاه and مولودیان, مهدی},
title = {روشی بهینه برای طراحی روشنایی در منازل مسکونی},
booktitle = {اولین همایش مهندسی روشنایی},
year = {2006},
location = {تهران-کرج, ايران},
keywords = {طراحی بهینه-شدت روشنایی-یکنواختی روشنایی-اصول معماری-DIALUX},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T روشی بهینه برای طراحی روشنایی در منازل مسکونی
%A خلیل گرگانی فیروزجاه
%A مولودیان, مهدی
%J اولین همایش مهندسی روشنایی
%D 2006

[Download]