شانزدهمین کنگره ملی خوردگی , 2015-12-24

عنوان : ( بررسی رفتار ضدخوردگی پوشش برپایه اپوکسی استر و بازدارنده پلی آنیلین درمحیط HCl با روش EIS )

نویسندگان: مریم محبتی , سیدحسین مظلومی , رضا عارفی نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رفتار ضدخوردگی پوشش اپوکسی استر دارای 1 درصد نانو ذرات پلی آنیلین ) به عنوان بازدارنده( در برابر پوشش بدون پلی آنیلین مقایسه شد. برای این منظور از آزمون طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی برای 82 روز در محیط اسیدی استفاده شد. نتایج اندازه گیری های طیف سنجی با استفاده مدل های مدار معادل شبیه سازی شد و پارامترهای خوردگی مربوط به سیستم های پوششی مانند مقاومت پوشش، مقاومت انتقال بار و ظرفیت خازنی محاسبه گردید. مقایسه نتایج بدست آمده برای دو پوشش بیانگر تاثیر مثبت حضور نانو ذرات پلی آنیلین در کاهش خوردگی و تایید کننده مکانیسم هوشمند ضدخوردگی برای این ذرات بود.

کلمات کلیدی

, پوشش, بازدارنده, پلی آنیلین, طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053743,
author = {محبتی, مریم and مظلومی, سیدحسین and عارفی نیا, رضا},
title = {بررسی رفتار ضدخوردگی پوشش برپایه اپوکسی استر و بازدارنده پلی آنیلین درمحیط HCl با روش EIS},
booktitle = {شانزدهمین کنگره ملی خوردگی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پوشش، بازدارنده، پلی آنیلین، طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رفتار ضدخوردگی پوشش برپایه اپوکسی استر و بازدارنده پلی آنیلین درمحیط HCl با روش EIS
%A محبتی, مریم
%A مظلومی, سیدحسین
%A عارفی نیا, رضا
%J شانزدهمین کنگره ملی خوردگی
%D 2015

[Download]