هشتمین همایش زبان شناسی ایران , 2013-02-12

عنوان : ( دستوری شدگی جزء فعلی در تشکیل فعل مرکب فارسی )

نویسندگان: علی علیزاده , مرجان برادران بزاز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طی فراین دستوری شدگی عناصر واژگانی به تدریج تبدیل به امکانات دستوری می شوند یا عناصر دستوری ویژگی های دستوری جدیدی را کسب می کنند و به اصطلاح دستوری تر می شوند.

کلمات کلیدی

, فعل مرکب فارسیف جزء فعلی, دستوری شدگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053788,
author = {علیزاده, علی and مرجان برادران بزاز},
title = {دستوری شدگی جزء فعلی در تشکیل فعل مرکب فارسی},
booktitle = {هشتمین همایش زبان شناسی ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فعل مرکب فارسیف جزء فعلی، دستوری شدگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T دستوری شدگی جزء فعلی در تشکیل فعل مرکب فارسی
%A علیزاده, علی
%A مرجان برادران بزاز
%J هشتمین همایش زبان شناسی ایران
%D 2013

[Download]