دوازدهمین همایش گفتار درمانی ایران , 2014-02-25

عنوان : ( بررسی تولید فعل از منظر ساختمان در بیمار زبان پریش ترانس کورتیکال حرکتی فارسی زبان )

نویسندگان: علی علیزاده , اکرم عامل زنده دل , اتهام اصل شیرین , فریبا یادگاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زبان پریشی اختلالی زبانی است که ممکن است مشکلاتی را در زمینه گوش دادن، خواندن، نوشتن و صحبت کردن ایجاد کند.

کلمات کلیدی

, فعل , زبان فارسی, زبان پریشی, ترانس کورتیکال حرکتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053791,
author = {علیزاده, علی and اکرم عامل زنده دل and اتهام اصل شیرین and فریبا یادگاری},
title = {بررسی تولید فعل از منظر ساختمان در بیمار زبان پریش ترانس کورتیکال حرکتی فارسی زبان},
booktitle = {دوازدهمین همایش گفتار درمانی ایران},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فعل ، زبان فارسی، زبان پریشی، ترانس کورتیکال حرکتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تولید فعل از منظر ساختمان در بیمار زبان پریش ترانس کورتیکال حرکتی فارسی زبان
%A علیزاده, علی
%A اکرم عامل زنده دل
%A اتهام اصل شیرین
%A فریبا یادگاری
%J دوازدهمین همایش گفتار درمانی ایران
%D 2014

[Download]