هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران- جغرافیای سیاسی شهر , 2015-02-16

عنوان : ( بررسی عدالت فضایی در کلانشهرها با رویکرد جغرافیای انتخابات )

نویسندگان: هادی اعظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عدالت فضایی از موضوعات مهم در علوم جغرافیایی و به ویژه در جغرافیای سیاسی بوده و همواره از زوایا و رویکردهای مختلف و در عرصه های خرد و کلان مطرح می باشد. یکی از روایا و رویکردهای عدالت فضایی موضوع دموکراسی است که در انتخابات متجلی میگردد و یکی از عرصه های مهم انتخابات، شهرها و به ویژه کلانشهرها می باشند. به عبارت دیگر، می بایست بسته به سهم جمعیت منطقه در کلانشهر به همان نسبت در شورای شهر عضو داشته باشند. تا از منظر عدالت فضایی، در مدیریت سیاسی فضا، شهروندان در برخورداری از فرصتهای برابر محروم نگردند. در صورت تحقق این امر، تجدید نظر در قوانین انتخابات شورای شهر، حداقل در کلانشهرها و ساماندهی حوزه های انتخاباتی، ضروری می نماید.

کلمات کلیدی

, عدالت فضایی, جغرافیای انتخابات , کلانشهرها , شورای اسلامی شهر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053792,
author = {اعظمی, هادی},
title = {بررسی عدالت فضایی در کلانشهرها با رویکرد جغرافیای انتخابات},
booktitle = {هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران- جغرافیای سیاسی شهر},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {عدالت فضایی- جغرافیای انتخابات - کلانشهرها - شورای اسلامی شهر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عدالت فضایی در کلانشهرها با رویکرد جغرافیای انتخابات
%A اعظمی, هادی
%J هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران- جغرافیای سیاسی شهر
%D 2015

[Download]