نخستین کنفرانس معنی شناسی و نحو زبان های ایرانی , 2014-04-29

عنوان : ( آریش سازه ای و ساخت موضوعی جملات خبری زبان فارسی از منظر زبان شناسی شناختی )

نویسندگان: علی علیزاده , علی اکبر مجیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زبانشناسی شناختی مقوله های پایه و مفاهیمی همچون فضا و زمان ، حس ها و اتفاقات ،موجودیت ها و فرآیندها، حرکت و مکان، نیرو و علیت را در توصیف زبان مورد بررسی قرار می دهد.

کلمات کلیدی

, زبان فارسی, آرایش سازه, زبانشناسی شناختی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053793,
author = {علیزاده, علی and علی اکبر مجیدی},
title = {آریش سازه ای و ساخت موضوعی جملات خبری زبان فارسی از منظر زبان شناسی شناختی},
booktitle = {نخستین کنفرانس معنی شناسی و نحو زبان های ایرانی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {زبان فارسی، آرایش سازه، زبانشناسی شناختی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آریش سازه ای و ساخت موضوعی جملات خبری زبان فارسی از منظر زبان شناسی شناختی
%A علیزاده, علی
%A علی اکبر مجیدی
%J نخستین کنفرانس معنی شناسی و نحو زبان های ایرانی
%D 2014

[Download]