The 01th Symposium on Advances in Science and Technology , 2015-12-17

عنوان : ( طزاحی مسیر موشک کروز جهت برخورد متعامد با هدف )

نویسندگان: علی وردی , ناصر پریز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از انواع هدایت در موشک کروز، هدایت پیش تنظیم است که نیاز به طراحی مسیر قبل از شلیک موشک دارد. از مهمترین در خواسته ها در زمینه طراحی مسیر می توان به اصابت متعامد موشک به هدف برای داشتن حداکثر تخریب اشاره کرد. در این مقاله برای دستیابی به این مهم با استفاده از الگوریتم جستجوی A* و الگوریتم ژنتیک به طراحی مسیر می پردازد بنحوی که مسیر طراحی شده از لحاظ تعداد نقاط چرخش و زمان رسیدن به هدف کمینه شده است.

کلمات کلیدی

, طراحی مسیر, موشک کروز, الگوریتن A* , برخورد متعامد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053795,
author = {وردی, علی and پریز, ناصر},
title = {طزاحی مسیر موشک کروز جهت برخورد متعامد با هدف},
booktitle = {The 01th Symposium on Advances in Science and Technology},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {طراحی مسیر، موشک کروز، الگوریتن A* ، برخورد متعامد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طزاحی مسیر موشک کروز جهت برخورد متعامد با هدف
%A وردی, علی
%A پریز, ناصر
%J The 01th Symposium on Advances in Science and Technology
%D 2015

[Download]