دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی , 2015-09-23

عنوان : ( بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی TDZ و 2,4-D بر تولید کالوس در گیاه Anthurium scherzeranium در شرایط این ویترو )

نویسندگان: احمد نوروزی , عبدالرضا باقری , نسرین مشتاقی , احمد شریفی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آنتوریوم ، کشت بافت، تکثیر کالوس

کلمات کلیدی

, آنتوریوم , کشت بافت, تکثیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053797,
author = {نوروزی, احمد and باقری, عبدالرضا and مشتاقی, نسرین and احمد شریفی},
title = {بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی TDZ و 2,4-D بر تولید کالوس در گیاه Anthurium scherzeranium در شرایط این ویترو},
booktitle = {دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آنتوریوم ، کشت بافت، تکثیر کالوس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی TDZ و 2,4-D بر تولید کالوس در گیاه Anthurium scherzeranium در شرایط این ویترو
%A نوروزی, احمد
%A باقری, عبدالرضا
%A مشتاقی, نسرین
%A احمد شریفی
%J دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
%D 2015

[Download]