سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , 2015-06-17

عنوان : ( بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی BA و 2-4-D و NAAبر تولید کالوس در گیاه Anthurium scherzeranium در شرایط این ویترو )

نویسندگان: احمد نوروزی , عبدالرضا باقری , نسرین مشتاقی , احمد شریفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آنتوریوم، کشت بافت، تکثیر کالوس

کلمات کلیدی

, آنتوریوم, کشت بافت, تکثیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053799,
author = {نوروزی, احمد and باقری, عبدالرضا and مشتاقی, نسرین and احمد شریفی},
title = {بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی BA و 2-4-D و NAAبر تولید کالوس در گیاه Anthurium scherzeranium در شرایط این ویترو},
booktitle = {سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آنتوریوم، کشت بافت، تکثیر کالوس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی BA و 2-4-D و NAAبر تولید کالوس در گیاه Anthurium scherzeranium در شرایط این ویترو
%A نوروزی, احمد
%A باقری, عبدالرضا
%A مشتاقی, نسرین
%A احمد شریفی
%J سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
%D 2015

[Download]