اولین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران , 2015-05-03

عنوان : ( ارزیابی جریان زیست محیطی رودخانه با استفاده از مدلهای هیدرولوژِیک )

نویسندگان: زهرا صادقی , کاظم اسماعیلی , عبدالرضا کابلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طرح های توسعه منابع آب

کلمات کلیدی

, جریان زیست محیطی, رژیم رودخانه, روشهای هیدرولوژیک, گرگانرود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053813,
author = {صادقی, زهرا and اسماعیلی, کاظم and عبدالرضا کابلی},
title = {ارزیابی جریان زیست محیطی رودخانه با استفاده از مدلهای هیدرولوژِیک},
booktitle = {اولین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {جریان زیست محیطی- رژیم رودخانه-روشهای هیدرولوژیک-گرگانرود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی جریان زیست محیطی رودخانه با استفاده از مدلهای هیدرولوژِیک
%A صادقی, زهرا
%A اسماعیلی, کاظم
%A عبدالرضا کابلی
%J اولین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
%D 2015

[Download]