زبان و ادبیات عربی, دوره (5), شماره (10), سال (2014-9) , صفحات (197-223)

عنوان : ( سوررئالیسم در داستان‌های شیهه اسب سپید زکریا تامر )

نویسندگان: علی نوروزی , فاطمه صحرائی سرمزده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محور اصلی این مقاله ، اثبات حاکمیت جوّ سوررئالیستی بر اولین مجموعه از داستان های کوتاه زکریا تامر، با عنوان«صهیل الجواد الابیض»است. این نویسنده ی معاصر سوری اگر چه در اولین گام های ادبی خود تحت تأثیر مستقیم آثار برجسته جهانی از قبیل آثار سارتر، کامو و کافکا بوده است، اما توانست است جسورانه قالب های کلاسیک را درنوردیده و به مکاتب ادبی وجهه محلی دهد . تامر از جنبش های ادبی متأثر شد تا با استفاده از آنها به بیان مشکلات بومی و منطقه ای خود بپردازد. احساس پوچی، مرگ اندیشی، پناه بردن به عالم رؤیا و خیال پردازی نمونه های معدودی از ادبیات سوررئالیستی است که وی هنرمندانه آن را در این مجموعه به تصویر کشیده است. در این پ‍‍ژوهش، نخست مهم ترین اصول و مبانی سوررئالیسم را بر شمرده ایم، تا با تکیه بر این مبانی، رد پای این مکتب تأثیرگذار ادبی را در این مجموعه دنبال کنیم. لازم به ذکر است، کل مجموعه که شامل یازده داستان کوتاه می باشد دستمایه این پژوهش قرار گرفته است تا با استناد به نمونه هایی از تصاویر ارائه شده ، حاکمیت تفکر سوررئالیستی بر این اثر ادبی را اثبات کنیم.

کلمات کلیدی

, مکاتب ادبی, سوررئالیسم, زکریا تامر, داستان کوتاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053827,
author = {نوروزی, علی and صحرائی سرمزده, فاطمه},
title = {سوررئالیسم در داستان‌های شیهه اسب سپید زکریا تامر},
journal = {زبان و ادبیات عربی},
year = {2014},
volume = {5},
number = {10},
month = {September},
issn = {2008-7217},
pages = {197--223},
numpages = {26},
keywords = {مکاتب ادبی، سوررئالیسم، زکریا تامر، داستان کوتاه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سوررئالیسم در داستان‌های شیهه اسب سپید زکریا تامر
%A نوروزی, علی
%A صحرائی سرمزده, فاطمه
%J زبان و ادبیات عربی
%@ 2008-7217
%D 2014

[Download]