حفاظت گیاهان, دوره (29), شماره (2), سال (2015-9) , صفحات (273-282)

عنوان : ( شناسایی عامل بیماری پوسیدگی نرم و ساق سیاه سیب زمینی در استان اردبیل )

نویسندگان: رقیه حاتمی گیگلو , پژمان خدایگان , ساره بقائی راوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور شناسایی عامل بیماری پوسیدگی نرم و ساق سیاه سیب زمینی، در سال 1391 از انبارها و مزارع سیب زمینی استان اردبیل، نمونه های گیاهی با علایم ساق سیاه و پوسیدگی نرم، جمع آوری و 53 جدایه باکتری پکتولیتیک جداسازی شد. پس از اثبات بیماری زایی، جدایه ها از نظر ویژگی های فنوتیپی، مورد بررسی قرار گرفته و با جدایه های استاندارد مقایسه گردیدند. شدت لهانندگی جدایه های مورد بررسی تعیین گردید و درصد آلودگی هر منطقه برآورد شد.........

کلمات کلیدی

, اردبیل, پکتوباکتریوم, پوسیدگی نرم, دیکیا, سیب زمینی, شناسایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053832,
author = {رقیه حاتمی گیگلو and پژمان خدایگان and بقائی راوری, ساره},
title = {شناسایی عامل بیماری پوسیدگی نرم و ساق سیاه سیب زمینی در استان اردبیل},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2015},
volume = {29},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-4749},
pages = {273--282},
numpages = {9},
keywords = {اردبیل، پکتوباکتریوم، پوسیدگی نرم، دیکیا، سیب زمینی، شناسایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی عامل بیماری پوسیدگی نرم و ساق سیاه سیب زمینی در استان اردبیل
%A رقیه حاتمی گیگلو
%A پژمان خدایگان
%A بقائی راوری, ساره
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2015

[Download]