دومین همایش بین المللی زبان ها و گویش های ایرانی , 2015-01-04

عنوان : ( بومی سازی واژگانی در زبان بلوچی )

نویسندگان: محمد اویس پیام , علی علیزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در جهان امروز زبان ها و فرهنگ ها ناگزیر از ارتباط با همدیگر هستندو این تعامل به داد و ستد بین زبان ها منتهی شده و ممکن است واژه ها یا اصطلاحاتی قرض گرفته شود.

کلمات کلیدی

, بومی سازی واژگانی, وام گیری, زبان بلوچی, زبان فارسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053836,
author = {محمد اویس پیام and علیزاده, علی},
title = {بومی سازی واژگانی در زبان بلوچی},
booktitle = {دومین همایش بین المللی زبان ها و گویش های ایرانی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بومی سازی واژگانی، وام گیری، زبان بلوچی، زبان فارسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بومی سازی واژگانی در زبان بلوچی
%A محمد اویس پیام
%A علیزاده, علی
%J دومین همایش بین المللی زبان ها و گویش های ایرانی
%D 2015

[Download]