ملی جامعه شناسی به مسائل توسعه و فرهنگ , 2005-06-29

عنوان : ( بررسی جامعه شناختی تنگناهای نظام سنعتی ایران(در ابعاد سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی در فراگرد جامعه...) )

نویسندگان: محمود هوشمند ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در پهنه حدود 149 میلیون کیلومتر مربع وسعت خشکی های زمین و بیش از دهها کشور کوچک و بزرگ آن، مجموعه های مختلفی از چند میلیارد جمعیت دنیا به سر می برند

کلمات کلیدی

, فرهنگ, توسعه اقتصادی, جامعه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053881,
author = {هوشمند, محمود},
title = {بررسی جامعه شناختی تنگناهای نظام سنعتی ایران(در ابعاد سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی در فراگرد جامعه...)},
booktitle = {ملی جامعه شناسی به مسائل توسعه و فرهنگ},
year = {2005},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {فرهنگ، توسعه اقتصادی، جامعه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی جامعه شناختی تنگناهای نظام سنعتی ایران(در ابعاد سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی در فراگرد جامعه...)
%A هوشمند, محمود
%J ملی جامعه شناسی به مسائل توسعه و فرهنگ
%D 2005

[Download]