همایش بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار , 2015-05-07

عنوان : ( بررسی ارتباط بین انواع وارونگی‎‎‎‎‎‎‎‎ها و غلظت آلاینده‎‎ها در کلانشهر تهران )

نویسندگان: مرضیه نوروزیان , عباس مفیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور دستیابی به هدف تحقیق و بررسی رابطه بین غلظت آلاینده و تیپ وارونگی ، ابتدا داده‎های جو بالا برای ایستگاه مهرآباد اخذ و تیپ‎های وارونگی دما از طریق تحلیل نمودار تفی گرام برای یک دوره پنج ساله تعیین شد. شناسایی تیپ‎های وارونگی‎دما متناسب با ویژگی ها و خصوصیات وارونگی ها و به کمک نرم افزار RAOB تعیین گردید و نمرات استاندارد هر تیپ وارونگی نسبت به میانگین فصلی دوره 5 ساله آلاینده محاسبه شده است و نتایج نشان داد که غلظت آلاینده Co و 〖No〗_2 با استقرار انواع وارونگی تشعشعی( 1 )،تیپ فرونشستی (2)،تیپ ترکیبی تشعشعی – فرونشستی (4) و ترکیبی تشعشعی – فرونشستی- جبهه‎ای (5) افزایش می یابد اما این افزایش مربوط به فصول سرد سال است.آلاینده O_3 و 〖Pm〗_10 در فصول گرم افزایش بیشتری نسبت به فصول سرد داشته اند.تیپ جبهه‎ای (3) و تیپ ترکیبی فرونشستی- جبهه‎ای (7 ) سبب افزایش آلاینده O_3 و تیپ فرونشستی (2)،تیپ ترکیبی تشعشعی – فرونشستی (4) و ترکیبی تشعشعی – فرونشستی- جبهه‎ای (5) باعث افزایش آلاینده 〖Pm〗_10 شده است. برای شناسایی قوی ترین تیپ های وارونگی از آزمون فیشر استفاده گردید که نتاج این آزمون نشان داد که تیپ ترکیبی تشعشعی – فرونشستی (4) و ترکیبی تشعشعی – فرونشستی- جبهه‎ای (5) قوی ترین تیپ های وارونگی هستند که غلظت آلاینده در ارتباط با آنها میانگین بالاتری نسبت به تیپ های دیگر داشته است.

کلمات کلیدی

, وارونگی , آلاینده‎ها, نمره استاندارد , آزمون F , کلانشهر تهران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053937,
author = {نوروزیان, مرضیه and مفیدی, عباس},
title = {بررسی ارتباط بین انواع وارونگی‎‎‎‎‎‎‎‎ها و غلظت آلاینده‎‎ها در کلانشهر تهران},
booktitle = {همایش بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار},
year = {2015},
location = {ايران},
keywords = {وارونگی ، آلاینده‎ها، نمره استاندارد ،آزمون F ،کلانشهر تهران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ارتباط بین انواع وارونگی‎‎‎‎‎‎‎‎ها و غلظت آلاینده‎‎ها در کلانشهر تهران
%A نوروزیان, مرضیه
%A مفیدی, عباس
%J همایش بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار
%D 2015

[Download]