پنجمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌ها , 2015-02-18

عنوان : ( محاسبه ی توابع ترکش و سطح مقطع پراکندگی در تقریبNLO با استفاده از تبدیلات لاپلاس با حل تحلیلی معادله DGLAP )

نویسندگان: معصومه زارعی , سیده فاطمه تقوی شهری , شاهین آتشبار تهرانی , محسن سربیشه ئی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای اولین بار برای توابع ترکش توسط تبدیلات لاپلاس کلیه توابع شکافنده محاسبه شده در تقریب دوم دیاگرام فایمن و با استفاده از تبدیلات عکس لاپلاس یک روش تحلیلی برای حل معادلات آلترلی پیدا نموده که جواب توابع ساختار را بدست آورده ایم

کلمات کلیدی

, توابع ترکش, مزون؛ تقریب NLO, حل تحلیلی , تبدیل لاپلاس, معادلات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053964,
author = {زارعی, معصومه and تقوی شهری, سیده فاطمه and شاهین آتشبار تهرانی and سربیشه ئی, محسن},
title = {محاسبه ی توابع ترکش و سطح مقطع پراکندگی در تقریبNLO با استفاده از تبدیلات لاپلاس با حل تحلیلی معادله DGLAP},
booktitle = {پنجمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌ها},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {توابع ترکش، مزون؛ تقریب NLO، حل تحلیلی ، تبدیل لاپلاس، معادلات DGLAP},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T محاسبه ی توابع ترکش و سطح مقطع پراکندگی در تقریبNLO با استفاده از تبدیلات لاپلاس با حل تحلیلی معادله DGLAP
%A زارعی, معصومه
%A تقوی شهری, سیده فاطمه
%A شاهین آتشبار تهرانی
%A سربیشه ئی, محسن
%J پنجمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌ها
%D 2015

[Download]