دومین همایش رویکردهای میان‌رشته‌ای به آموزش زبان، ادبیات و مطالعات ترجمه , 2015-10-06

عنوان : ( ترجمه : فرهنگ و ضدفرهنگ )

نویسندگان: محمدرضا فارسیان , مروارید فتاحی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ترجمه نقش مهمی در انتقال فرهنگ ها ی مختلف ایفا می کند. فرهنگ بنائى است مبین تمامى باورها، رفتارها، کنش‌ها، ارزش‌ها و مقاصدى که شیوه زندگى هر ملت را مشخص مى‌کند. یک 'فرهنگ' آن قسمت از محیط است که به‌دست انسان ساخته شده و تأثیر پذیرفته است، فرهنگ ماوراء پدیده‌هاى غریزى است که فرد از گروه‌هاى انسانى یا به‌وسیله رفتار آگاهانه آموخته و یا توسط تکنیک‌ها و شیوه‌هاى گوناگون، نهادهاى اجتماعی، باورها و اشکال مختلف تماس و غیره به‌طور ناآگاهانى تحت‌تأثیر قرار گرفته است. در نقطه مقابل فرهنگ، می توان از ضد فرهنگ نام برد که در قرن اخیر رواج یافته و برخلاف فرهنگ که بر پایه گذشته و سنت استوار است،گذشته و سنت را به کنار می نهد. ضد فرهنگ، در اصل گونه ای خرده فرهنگ است که در تضاد با مهم ترین ارزش ها و هنجارهای فرهنگی موجود در خودش قرار می گیرد. دیالکتیک فرهنگ و ضد فرهنگ، جزو ضرورى حیات و پویایى فرهنگى است: بدین معنا که فرهنگ در همان جنبه هایى که گرایش به سامان و تثبیت خویش دارد ناگزیر از ساز و کار ضد فرهنگى است. یک مترجم خوب بایستی به طور همزمان از عوامل فرهنگی و عقاید و سنت آگاه باشد تا به موجب آن بطور آگاهانه به ترتیب دستور العمل ها، معنای صریح، توسعه رشته های مرتبط، و سابقه تاریخی و مذهبی متن مبدأ را در نظر بگیردو نیزاز جریان‌های ضدفرهنگی یا حتی ابتذال فرهنگی که اغلب در سینما، موسیقی، ادبیات و رمان نمایان است،آگاه باشد. با توجه به تعاریف فرهنگ و ضدفرهنگ و نقش غیرقابل انکار انها در ترجمه، این مقاله خواهد کوشید تا نقش ترجمه را به عنوان یک عامل موثر در برقراری ارتباط بین فرهنگ و ضدفرهنگ هایی که با فرهنگ اصلی جامعه تعارض دارند، بررسی نماید.

کلمات کلیدی

, ترجمه, زبان, فرهنگ, ضد فرهنگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053985,
author = {فارسیان, محمدرضا and فتاحی, مروارید},
title = {ترجمه : فرهنگ و ضدفرهنگ},
booktitle = {دومین همایش رویکردهای میان‌رشته‌ای به آموزش زبان، ادبیات و مطالعات ترجمه},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ترجمه، زبان، فرهنگ، ضد فرهنگ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ترجمه : فرهنگ و ضدفرهنگ
%A فارسیان, محمدرضا
%A فتاحی, مروارید
%J دومین همایش رویکردهای میان‌رشته‌ای به آموزش زبان، ادبیات و مطالعات ترجمه
%D 2015

[Download]