نخستین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی , 2015-09-07

عنوان : ( بررسی خطر پذیری منطقه تارش نسبت به وقوع زمین لغزش )

نویسندگان: علی گل کاریان , محمد حمیدی شکور , مازیار رضوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پدیده های مخرب طبیعی در جهان به دلیل دخالت های انسانی و ورود انسان به عرصه های بکر طبیعی رو به فزونی است و با ادامه این روند نسل های آینده با مشکلات فراوانی روبرو خواهند شد. زمین لغزش در گروه این پدیده های طبیعی جای می گیرد و باعث از بین رفتن سرمایه های انسانی و ظرفیت های تولیدی یک منطقه خواهد شد. برای مبارزه با آثار مخرب این پدیده، شناخت مناطق در خطر وقوع زمین لغزش می تواند بسیار مفید باشد. بررسی خطرپذیری مناطق در معرض لغزش به کمک روش هایی تحت عنوان پهنه بندی صورت می گیرد. به این منظور خطرپذیری منطقه تارش شهرستان املش با استفاده از اطلاعات مربوط به شیب و زمین شناسی منطقه عمل وزن دهی و روی هم اندازی لایه ها انجام شد و پهنه بندی منطقه صورت گرفت. این پهنه ها با کلاس خطر پایدار، عموماً پایدار، به طور متوسط پایدار و مناطق به طور متوسط پایدار برای افتان ها به ترتیب 09/12، 59/62، 73/19 و 56/5 درصد از مساحت منطقه را به خود اختصاص داده اند.

کلمات کلیدی

, تارش, پهنه بندی, خطرپذیری, روش نیلسن, لغزش, ناپایداری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053988,
author = {گل کاریان, علی and حمیدی شکور, محمد and مازیار رضوی},
title = {بررسی خطر پذیری منطقه تارش نسبت به وقوع زمین لغزش},
booktitle = {نخستین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی},
year = {2015},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {تارش، پهنه بندی، خطرپذیری، روش نیلسن، لغزش، ناپایداری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خطر پذیری منطقه تارش نسبت به وقوع زمین لغزش
%A گل کاریان, علی
%A حمیدی شکور, محمد
%A مازیار رضوی
%J نخستین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
%D 2015

[Download]