نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران , 2015-05-13

عنوان : ( کاربست مدل های دینامیکی منطقه محدود در مطالعات تغییر اقلیم و منابع آب )

نویسندگان: آذر زرین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدل های اقلیمی منطقه محدود به جهت داشتن قابلیت های زیاد در حل مشکلات و مسائل جامعه به یکی از پرکاربردترین ابزارهای مطالعات محیطی تبدیل شده اند. به همین جهت هدف از این ارائه بحث بر روی ماهیت، ساختار و کاربردهای مدل های اقلیمی منطقه محدود در مطالعات آب و هواشناسی، تغییر اقلیم و منابع آب می باشد. ابتدا ماهیت و جایگاه مدل های دینامیکی منطقه محدود و تمایز و تفاوت آن ها با مدل های گردش عمومی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. سپس فرایند انجام مدلسازی دینامیکی مقیاس منطقه ای تشریح شده و مسائل و چالش های مربوط به ریزگردانی دینامیکی در مدل های اقلیمی مورد بحث قرار خواهد گرفت. در ادامه نمونه هایی از پژوهش های انجام گرفته با مدل اقلیمی مقیاس منطقه ای RegCM4 نمایش داده خواهد شد. در این بخش یافته های مربوط به پیوند مدل RegCM4 با مدل Lake مورد بحث قرار خواهد گرفت و نتایج مربوط به مدل سازی نقش دریای خزر بر بارش های منطقه ی خزری، اثر خشک شدن دریاچه ارومیه بر اقلیم منطقه ای و مدلسازی توفان های برفی اثر دریاچه در حوضه دریاچه های پنج گانه امریکا نشان داده خواهد شد. در نهایت تجربه شبیه سازی اثر میزان برف زمستانه بر رخداد بارش مونسونی تابستانه و کاربرد مدل در بهبود تخمین بارش بر روی یک پهنه آبی فاقد داده های بارش ارائه خواهد گردید.

کلمات کلیدی

, مدل های اقلیمی منطقه محدود, ریزگردانی دینامیکی, تغییر اقلیم, دریاچه, منابع آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053990,
author = {زرین, آذر},
title = {کاربست مدل های دینامیکی منطقه محدود در مطالعات تغییر اقلیم و منابع آب},
booktitle = {نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مدل های اقلیمی منطقه محدود، ریزگردانی دینامیکی، تغییر اقلیم، دریاچه، منابع آب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربست مدل های دینامیکی منطقه محدود در مطالعات تغییر اقلیم و منابع آب
%A زرین, آذر
%J نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
%D 2015

[Download]