اولین کنفرانس حوادث و آسیب پذیریهای امنیت فضای تبادل اطلاعات , 2009-08-26

عنوان : ( مهندسی اجتماعی و امنیت اطلاعات، مطالعه موردی )

نویسندگان: معصومه قهرمانی , محسن کاهانی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیشس

کلمات کلیدی

شسیش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053992,
author = {قهرمانی, معصومه and کاهانی, محسن},
title = {مهندسی اجتماعی و امنیت اطلاعات، مطالعه موردی},
booktitle = {اولین کنفرانس حوادث و آسیب پذیریهای امنیت فضای تبادل اطلاعات},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شسیش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مهندسی اجتماعی و امنیت اطلاعات، مطالعه موردی
%A قهرمانی, معصومه
%A کاهانی, محسن
%J اولین کنفرانس حوادث و آسیب پذیریهای امنیت فضای تبادل اطلاعات
%D 2009

[Download]