اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط , 2013-10-09

عنوان : ( مدیریت پسماندهای شهری با بررسی شاخص های فرهنگی (مطالعه موردی: مناطق شهر مشهد) )

نویسندگان: حمید صادقی حصار , براتعلی خاکپور , علیرضا کوچکانی , عباسعلی قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به بررسی شاخصهای پایداری مدیریت پسماند ازمنظر تفاوتهای فرهنگی در مناطق 13 گانه شهرمشهد می پردازد.در این پژوهش از 7 شاخص مرتبط با فرهنگ مردم در شهر مشهد استفاده گردیده است وبااستفاده از مدل موریس و استاندارد سازی شاخصهای انتخابی تفاوتهای موجود به صورت کمی و در طیف 1تا 0 تعیین و سپس با استفاه از نرم افزارARC GISبر روی نقشه مشخص گردیده است.نتایج این پژوهش نمایانگر تفاوت زیاد بین نیمه شرقی و غربی شهر مشهد به ویژه مناطق حاشیه نشین و مهاجر پذیر می باشد.توجه به این نکته می تواند مدیریت شهری را در انتخاب روشهای مناسب با هر منطقه در جمع آوری و دفع مواد زائد یاری نماید که در این راستا پیشنهادات و راهکارهایی ارائه گردیده است.

کلمات کلیدی

, مدیریت پسماند, فرهنگ, مدل موریس, مناطق شهری/ARC
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054004,
author = {حمید صادقی حصار and خاکپور, براتعلی and علیرضا کوچکانی and عباسعلی قربانی},
title = {مدیریت پسماندهای شهری با بررسی شاخص های فرهنگی (مطالعه موردی: مناطق شهر مشهد)},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مدیریت پسماند،فرهنگ،مدل موریس،مناطق شهری/ARC GIS},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدیریت پسماندهای شهری با بررسی شاخص های فرهنگی (مطالعه موردی: مناطق شهر مشهد)
%A حمید صادقی حصار
%A خاکپور, براتعلی
%A علیرضا کوچکانی
%A عباسعلی قربانی
%J اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط
%D 2013

[Download]