کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات , 2015-11-21

عنوان : ( ارائه یک فرایند بومی شده جهت انبارسازی داده ها در شرکت مخابرات خراسان رضوی )

نویسندگان: اعظم فیض نیا , امید میلانی فرد , محسن کاهانی , بهشید بهکمال ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدیران ارشد اجرایی سازمان¬ها برای مدیریت اثر بخش و کارآمد، نیازمند دسترسی به موقع به اطلاعات مرتبط، دقیق، بروز و خلاصه در تصمیم¬گیری¬ها هستند. سیستم¬های اطلاعات مدیران ارشد اجرایی، نوع خاصی از سیستم¬های اطلاعاتی هستند که از طریق ایجاد گزارشات هوش تجاری به مدیران این امکان را می¬دهند که داده¬های درون سازمان خود را مورد پرس¬وجو قرار داده، درک و ارزیابی نمایند. انباره داده که حاوی داده¬های جاری و تاریخی یکپارچه شده از منابع داده مختلف و متنوع می¬باشد، نقش موثر و مهمی در ایجاد این نوع گزارشات ایفا می¬کند. در این مقاله، یک مدل بومی شده برای طراحی و پیاده-سازی انباره¬ داده ارائه شده که با پیاده سازی شدن آن در شرکت مخابرات خراسان رضوی، صحت عملکردی آن تایید شده است.

کلمات کلیدی

, سیستم اطلاعات مدیران ارشد اجرایی, هوش تجاری, انباره داده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054008,
author = {فیض نیا, اعظم and میلانی فرد, امید and کاهانی, محسن and بهکمال, بهشید},
title = {ارائه یک فرایند بومی شده جهت انبارسازی داده ها در شرکت مخابرات خراسان رضوی},
booktitle = {کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات},
year = {2015},
location = {مشهد، ایران, ايران},
keywords = {سیستم اطلاعات مدیران ارشد اجرایی، هوش تجاری، انباره داده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه یک فرایند بومی شده جهت انبارسازی داده ها در شرکت مخابرات خراسان رضوی
%A فیض نیا, اعظم
%A میلانی فرد, امید
%A کاهانی, محسن
%A بهکمال, بهشید
%J کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات
%D 2015

[Download]