هفتمین کنگره بین المللی مدیریت، کارآفرینی و نوآوری , 2016-01-03

عنوان : ( تحقیق و توسعه منبعی برای نوآوری و ایجاد مزیت رقابتی در صنعت بانکداری )

نویسندگان: امیر محمد فکور ثقیه , سیما حدادیان , یگانه کلیدری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحقیق و توسعه، می¬تواند در قالب مرکزی مجزا برای یادگیری در درون سازمان¬های اقتصادی اعم از بانک¬ها و مؤسسات مالی و اعتباری باشد. در این فضا، واحد تحقیق و توسعه، فعالیت¬هایی را در راستای تولید دانش جدید و کاربردی نمودن آن در ارائه خدمات به عمل می¬آورد. انتقال دستاوردهای این فعالیت¬ها در سرتاسر سازمان، می¬تواند منجر به نوآوری شود. بانک¬ها باید شرط بقاء و دوام خود را در گروی ارتقاء آموخته¬های تخصصی، ارتقای اجرای آموخته¬ها و ایجاد هماهنگی با نظام اقتصادی و بازار جهانی بدانند. کلید این موفقیت دستیابی به فناوری¬های جدید است و رسیدن به این امر مهم، جز از طریق تحقیق، توسعه، نوآوری و استفاده از دستاوردهای جهانی میسر نخواهد بود. مقاله حاضر از سه بخش تشکیل شده است. در بخش اول به تعریف نوآوری و بیان ضرورت آن در سازمان¬ها، به خصوص بانک¬ها پرداخته شده است. در بخش دوم، تحقیق و توسعه به عنوان رویکردی برای دستیابی به نوآوری معرفی شده است. در بخش سوم، وضعیت تحقیق و توسعه در بانک¬های جهانی و داخلی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این مقاله، نشان دادن اهمیت تحقیق و توسعه و معرفی آن به عنوان رویکردی برای دست¬یابی به نوآوری و ایجاد مزیت رقابتی در صنعت بانکداری است.

کلمات کلیدی

, تحقیق و توسعه, نوآوری, مزیت رقابتی, صنعت بانکداری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054011,
author = {فکور ثقیه, امیر محمد and حدادیان, سیما and کلیدری, یگانه},
title = {تحقیق و توسعه منبعی برای نوآوری و ایجاد مزیت رقابتی در صنعت بانکداری},
booktitle = {هفتمین کنگره بین المللی مدیریت، کارآفرینی و نوآوری},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تحقیق و توسعه، نوآوری، مزیت رقابتی، صنعت بانکداری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحقیق و توسعه منبعی برای نوآوری و ایجاد مزیت رقابتی در صنعت بانکداری
%A فکور ثقیه, امیر محمد
%A حدادیان, سیما
%A کلیدری, یگانه
%J هفتمین کنگره بین المللی مدیریت، کارآفرینی و نوآوری
%D 2016

[Download]